skip to Main Content
44 44 47 47 lars@egeris.dk Kirke Værløsevej 26A, 3500 Værløse

Sådan bygger du tag

10 gode råd til hvis du selv vil lægge nyt tag på dit hus:

Taget er husets paraply, og en meget vigtig del af husets klimaskærm. Derudover er det også en stor del af husets udseende og arkitektur. Hvis dit tag trænger til udskiftning, og du selv overvejer at gå i gang med projektet, har jeg her forsøgt at videregive nogle af de erfaringer jeg har gjort mig gennem årene, for at du kan undgå nogle af de fejl, jeg har set andre begå.

Før du påbegynder arbejdet:

1: Undersøg om der er eventuelle lokalplaner i dit område der begrænser valget af tagdækning, eller om der er specifikke krav til netop dit hus. Det kan være dit hus er bevaringsværdigt, og der ikke må ændres på tagets udformning. Nogle områder stiller krav om én bestemt overflade, andre steder kan der være hensynet til naboer der spiller ind, dette gælder især ved eksempelvis valg af glaserede tegl.

2: Hvis du ønsker at ændre tagdækningen fra let tagdækning (eksempelvis eternitskiffer) og til tung tagdækning (tegl), skal du undersøge om tagkonstruktionen er dimensioneret til det. Lad her en byggesagkyndig (evt. www.byggeraadgivning.dk) beregne bæreevnen. Ligeledes kan det også kræve ændringer af tagets opbygning når der skal efterisoleres eller monteres solceller. Det er et krav at du efterisolerer så meget, som det kan betale sig. I bygningsreglementet er der en beregningsmodel som viser hvornår det kan betale sig. Se evt. på www.teknologisk.dk for råd og vejledning, da det kan kræve store ændringer for at efterisolere. Her er det særlig vigtigt at have fokus på dampspærre, som SKAL være udført korrekt. Du skal også undersøge om tagets taghældning opfylder kravene til den ønskede belægning. Men kig med kritiske øjne på huset. Der er ingen 60’er villaer i ét plan der bliver palæejendomme af sortglaseret tegl. De førstnævnte huse har deres kvaliteter og udtryk, og det skal man behandle med respekt. Vælg et tag der passer til huset.

3: Skal der ændres på tagets udformning ved f eks opbygning af kviste eller øget taghøjde kræver det en byggetilladelse. Spørg din lokale tekniske forvaltning om sagsbehandlingstider og krav til det fremsendte materiale i god tid, så du ikke forpasser den periode du har tænkt dig at bygge i, fordi der er længere byggesagsbehandling end forventet. Påtænker du at ilægge Velux vinduer i taget kræver det normalt ikke byggetilladelse, men der kan være nabohensyn at tage.

4: Kontakt dit forsikringsselskab og fortæl om projektet, således de kan råde dig til valg af forsikring under byggearbejdet. Det er forbundet med en større risiko for skader på huset under byggearbejdet, både hvad angår vejrliget, og hvis du kommer til at beskadige bygningsdele.  Det er før skaden sker, at du for et kendt beløb, kan sikre dig mod ukendte skader. Tjek også om du selv er dækket ind for eventuelle skader, da det jo ikke er uden risiko at kravle rundt oppe i luften.

5: Skal taget udføres med undertag, så undersøg markedet for undertag grundigt. Se på www.duko.dk, som har lavet en klassificering af undertag. Der er mange tvivlsomme produkter på markedet, og det er både dyrt og besværligt at ændre på et forkert valgt undertag. Vælg et undertag med så høj klassificering som muligt, og allerhelst et klasse 1 undertag. Et fast undertag er klart at foretrække, da det har en holdbarhed der svarer til tagbelægningens. Som underlag til fast undertag kan der vælges mellem x-finer og tagbrædder, og her vil jeg anbefale at anvende tagbrædder, da de er bedre til at opsuge og afgive eventuel fugt, i modsætning til x-fineren hvor limen hindrer fugtvandringen.

Når du skal i gang:

6: Taget ligger af gode grunde øverst på huset, og der kan være højt op. Få bygget et godt stillads så du har noget ordentligt at arbejde fra. Det er både forbundet med stor risiko at færdes på et dårligt bygget stillads, og arbejdet bliver også af en dårligere kvalitet, hvis du hele tiden skal gå og se dig for – Det skal være som at færdes på jorden, når du arbejder på stilladset. Er det et meget kompliceret tagprojekt kan det være en overvejelse at få udført en totaloverdækning af huset. Det kan dog være dyrt i leje, så her skal du være opmærksom på tidshorisonten for udførslen. Er der luftledninger i vejen, vil dit lokale forsyningsselskab gerne isolere dem, så de ikke udgør nogen fare.

7: Nu skal du endelig i gang med taget, og her er den midlertidige afdækning en vigtig faktor. Sørg for at have rigeligt med presenninger af en ordentlig kvalitet (min 500 g/m2) til rådighed. Lej fra et velrenommeret firma (eksempelvis www.ips.dk) så du ikke står med en gennemhullet afdækning. Dit forsikringsselskab vil nok også have stillet krav til afdækningen, da du talte med dem. Når dagens arbejde er overstået, så sørg for at dække omhyggeligt af, også selvom vejrudsigten lover godt vejr. Det kan hurtigt skifte, og det er også vigtigt at afdække for duggen der falder.

8: Alt det der ikke kan ses, er noget af det vigtigste af få udført korrekt. Skal der udføres undertag, er en ordentlig tagfodsløsning der afvander undertaget korrekt til tagrende alfa og omega. Brug de rigtige fastgørelser til undertag, lister og lægter, og sørg for at følge leverandørernes anvisninger. Der er de senere år indført skrappere krav til fastgørelser, efter de mange stormskader der er sket. Er det eksempelvis en murermestervilla uden udhæng, skal der være en ordentlig fastgørelse mellem gavlmuren og lægterne. Lægterne kan tidligere have været indmuret i gavlen, men da tagkonstruktionen nu bliver ændret, og løftet en anelse, skal der her udføres en anden form for fastgørelse. Ligeledes er det utrolig vigtigt at taget bliver udluftet korrekt. Når der sandsynligvis bliver efterisoleret ved tagudskiftning, stiller det større krav til udluftning af taget.

9: Spar ikke på kvalitet og størrelse af tagrenderne. Med de senere års kraftigere regnskyl i mente, er det på de fleste huse en god ide at udføre de nye tagrender større end de gamle. Ligeledes er det vigtigt at udføre rendejernene med det rigtige fald, og opsat i den rigtige afstand. En stoppet tagrende fuld af vand, kombineret med frostvejr giver en stor belastning på tagrenderne, og kan få dem til at sætte sig, således der kan opstå bagfald, og vandet ikke længere løber korrekt fra. Det kan også være en god ide at gå op i størrelse på nedløbene. De fleste nedløb er udført i 75 mm rør, og kan også fås i 90 mm rør.

10: Hvis valget er faldet på et tegltag, skal du være opmærksom på flere ting. Før der oplægges tegl, streges taget op, således man både får de rigtige vinkler, og de mindste og pæneste afskæringer. Afhængigt af tagets udformning kan der være hensyn at tage til hvor man eksempelvis starter og slutter ved udhæng, hvor der skal være en fornuftig drypkant. Ligeledes kan der være hensyn at tage til Veluxvinduer, kviste, solfangere, og skotrender. Teglene skal fastgøres forsvarligt med bindere som passer til teglene, og der kan være særlige krav til fastgørelserne på huse der ligger tæt ved forblæste steder, som på skrænter og ved vandet. Vær opmærksom på at det er den tagside der ligger modsat hvor blæsten rammer, der oftest er den mest udsatte, da der her danner sig et sug på tagfladen. Ved valg af andre overflader gælder det ligeledes om at følge leverandørens anvisninger, og være omhyggelig med pålægningen. Inden stilladset nedtages, så sørg for at rense tagrender, skotrender og andet grundigt for byggerester, så det ikke sætter sig i nedløbsrørene. Sørg for at lukke eventuelle huller i ydervæggene når stilladset nedtages.

God fornøjelse

Hilsen Lars

Back To Top