OM-OG TILBYG Hos Tømrermester Lars Egeris

Tømrermester Lars Egeris har en årelang erfaring med mange forskellige om- og til-bygninger bag sig, både hvad angår par-celhuse, sommerhuse, udestuer, glaskar-napper og meget mere...

Vi er altid behjælpelige med et uforpligtende tilbud, og evt. en skitsetegning til Deres vur-dering. De kan trygt overlade byggearbejdet til Tømrermester Lars Egeris, det vil De ikke fortryde.

Ring og få en aftale om et besøg!